ลดราคา!

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น (คละลาย) 🎀 The Best Special Now

฿499.00

ต้นไม้เทียมสำหรับตกแต่งตู้ปลา บ่อน้ำ ขนาดความสูงจากฐานประมาณ 9-12 ซม. (1 แพ็ค มี 50 ต้น คละลาย)

มีสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้นไม้เทียม ต้นไม้ปลอม ต้นไม้พลาสติก ใช้สำหรับตกแต่งตู้ปลา, แต่งสวนจิ๋ว, แต่งตู้ไม้น้ำ, แต่งบ่อเต่า และอื่น ๆ ได้ตามต้องการ ขนาดความสูงจากฐานประมาณ 9-12 ซม.
(1 แพ็ค มี 50 ต้น คละลาย)

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น : ร้านขายต้นไม้ปลอมสำหรับจัดตู้ปลา,ต้นไม้น้ำตู้ปลาปลอม,ต้นไม้น้ำเทียมแต่งตู้ปลา,ต้นไม้พลาสติกแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำแต่งสวน,ต้นไม้เทียมปลอดตกแต่งตู้ปลา,หญ้าเขียวแต่งตู้ปลา,พืชหญ้าเทียมแต่งบ่อน้ำ

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น : ร้านขายต้นไม้ปลอมสำหรับจัดตู้ปลา,ต้นไม้น้ำตู้ปลาปลอม,ต้นไม้น้ำเทียมแต่งตู้ปลา,ต้นไม้พลาสติกแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำแต่งสวน,ต้นไม้เทียมปลอดตกแต่งตู้ปลา,หญ้าเขียวแต่งตู้ปลา,พืชหญ้าเทียมแต่งบ่อน้ำ

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น : ร้านขายต้นไม้ปลอมสำหรับจัดตู้ปลา,ต้นไม้น้ำตู้ปลาปลอม,ต้นไม้น้ำเทียมแต่งตู้ปลา,ต้นไม้พลาสติกแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำแต่งสวน,ต้นไม้เทียมปลอดตกแต่งตู้ปลา,หญ้าเขียวแต่งตู้ปลา,พืชหญ้าเทียมแต่งบ่อน้ำ

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น : ร้านขายต้นไม้ปลอมสำหรับจัดตู้ปลา,ต้นไม้น้ำตู้ปลาปลอม,ต้นไม้น้ำเทียมแต่งตู้ปลา,ต้นไม้พลาสติกแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำแต่งสวน,ต้นไม้เทียมปลอดตกแต่งตู้ปลา,หญ้าเขียวแต่งตู้ปลา,พืชหญ้าเทียมแต่งบ่อน้ำ

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น : ร้านขายต้นไม้ปลอมสำหรับจัดตู้ปลา,ต้นไม้น้ำตู้ปลาปลอม,ต้นไม้น้ำเทียมแต่งตู้ปลา,ต้นไม้พลาสติกแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำแต่งสวน,ต้นไม้เทียมปลอดตกแต่งตู้ปลา,หญ้าเขียวแต่งตู้ปลา,พืชหญ้าเทียมแต่งบ่อน้ำ

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น : ร้านขายต้นไม้ปลอมสำหรับจัดตู้ปลา,ต้นไม้น้ำตู้ปลาปลอม,ต้นไม้น้ำเทียมแต่งตู้ปลา,ต้นไม้พลาสติกแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำแต่งสวน,ต้นไม้เทียมปลอดตกแต่งตู้ปลา,หญ้าเขียวแต่งตู้ปลา,พืชหญ้าเทียมแต่งบ่อน้ำ

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น : ร้านขายต้นไม้ปลอมสำหรับจัดตู้ปลา,ต้นไม้น้ำตู้ปลาปลอม,ต้นไม้น้ำเทียมแต่งตู้ปลา,ต้นไม้พลาสติกแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำแต่งสวน,ต้นไม้เทียมปลอดตกแต่งตู้ปลา,หญ้าเขียวแต่งตู้ปลา,พืชหญ้าเทียมแต่งบ่อน้ำ

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น : ร้านขายต้นไม้ปลอมสำหรับจัดตู้ปลา,ต้นไม้น้ำตู้ปลาปลอม,ต้นไม้น้ำเทียมแต่งตู้ปลา,ต้นไม้พลาสติกแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำแต่งสวน,ต้นไม้เทียมปลอดตกแต่งตู้ปลา,หญ้าเขียวแต่งตู้ปลา,พืชหญ้าเทียมแต่งบ่อน้ำ

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น : ร้านขายต้นไม้ปลอมสำหรับจัดตู้ปลา,ต้นไม้น้ำตู้ปลาปลอม,ต้นไม้น้ำเทียมแต่งตู้ปลา,ต้นไม้พลาสติกแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำแต่งสวน,ต้นไม้เทียมปลอดตกแต่งตู้ปลา,หญ้าเขียวแต่งตู้ปลา,พืชหญ้าเทียมแต่งบ่อน้ำ

PT001-01-50P ต้นไม้เทียม ต้นไม้พลาสติก ต้นไม้ปลอม ตกแต่งตู้ปลา แพ็ค 50 ต้น : ร้านขายต้นไม้ปลอมสำหรับจัดตู้ปลา,ต้นไม้น้ำตู้ปลาปลอม,ต้นไม้น้ำเทียมแต่งตู้ปลา,ต้นไม้พลาสติกแต่งบ่อน้ำ,ต้นไม้น้ำแต่งสวน,ต้นไม้เทียมปลอดตกแต่งตู้ปลา,หญ้าเขียวแต่งตู้ปลา,พืชหญ้าเทียมแต่งบ่อน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.3 กก.