เงื่อนไขและกติกาการสั่งซื้อ

สั่งซื้อสินค้าได้ 3 ช่องทาง

  1. สั่งซื้อผ่านระบบตระกร้าหน้าเว็บไซต์
  2. สั่งซื้อผ่านทาง LINE ได้ที่ ID Line: tec-intergroup
  3. สั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ ได้ที่ info@tec-intergroup.com

กรณีสั่งซื้อแล้วต้องชำระเงินภายในกำหนดเวลา หากเลยกำหนดให้ทำรายการใหม่ก่อนชำระเงิน (เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ถ้าชำระเงินหลังกำหนดโดยไม่ทำรายการสั่งซื้อใหม่ หากมีส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นลูกค้าต้องโอนเงินเพิ่มให้จนครบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้แจ้งให้ทราบ ทางร้านจึงจะจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ (หากเกินกำหนดให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิในสินค้า และจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้ รวมถึงค่าสินค้าที่ได้ชำระไว้แล้ว)

วิธีการชำระเงิน

กรุณาชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในใบสั่งซื้อ และต้องมีหลักฐานแนบแจ้งทุกครั้ง (กรณีที่ไม่มีหลักฐานแนบ จำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบกับทางธนาคารอย่างน้อย 3-7 วันทำการ และจะดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อเมื่อตรวจสอบกับทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
– โอนผ่านบัตร ATM ให้แนบสลิป ATM
– โอนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ให้แนบใบนำฝาก
– โอนออนไลน์ ให้จับภาพหน้าจอแสดงการทำรายการโอนเงินสำเร็จเรียบร้อย
– โอนออนไลน์แบบตั้งเวลาล่วงหน้า ให้จับภาพหน้าจอแสดงการทำรายการโอนเงินสำเร็จเรียบร้อย พร้อมแสดงวัน/เวลา ที่เงินเข้าบัญชี (กรณีนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบยอดเงินกับทางธนาคารอย่างน้อย 3 วันทำการ หลังเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย)
– โอนผ่านร้านรับโอน ให้ขอหลักฐานที่แสดงการโอนเงินเข้าบัญชีสำเร็จเรียบร้อย เช่นภาพหน้าจอการโอนเงิน (ใบเสร็จของร้านรับโอนไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้)

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ทางลูกค้าเป็นผู้ชำระ กรณีธนาคารหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้ว ทำให้ทางร้านได้รับยอดเงินไม่ครบตามจำนวนที่แจ้ง ลูกค้าจะต้องโอนเพิ่มจนครบ ทางร้านจึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป

วิธีการจัดส่งสินค้า

จัดส่งสินค้าทุกวัน เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ (วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ !งดส่งของ!)

โดยจะจัดส่งสินค้าหลังแจ้งชำระเงินภายใน 48 ชม.

1. จัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย แบบ EMS ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 40 บาท
2. จัดส่งสินค้าผ่านทางขนส่ง Kerry Express / Best / J&T ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 50 บาท

ระยะเวลาการได้รับสินค้า

1. จัดส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย แบบ EMS
– เขตกรุงเทพฯ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร และนครปฐม จะได้รับหลังวันจัดส่งประมาณ 1-2 วันทำการ
– สำหรับจังหวัดอื่น ๆ (นอกเหนือจากข้างต้น) จะได้รับหลังวันจัดส่งประมาณ 2-3 วันทำการ
*กรณีต่างจังหวัด นอกเขตพื้นที่บริการ ระยะเวลาการจัดส่งจะเป็นไปตามระบบของบริษัทไปรษณีย์ไทย (สอบถามได้ที่ 1545)*
2. จัดส่งสินค้าผ่านทางขนส่ง Kerry Express

– เขตกรุงเทพฯ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ จะได้รับภายใน 1-2 วันทำการ หลังวันจัดส่ง
– สำหรับจังหวัดอื่น ๆ (นอกเหนือจากข้างต้น) จะได้รับภายใน 1-3 วันทำการ หลังวันจัดส่ง
* (วันทำการไม่นับรวมวันหยุด และวันเสาร์-อาทิตย์)
**เพื่อป้องกันเหตุจัดส่งล่าช้า กรุณารอรับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่จัดส่งของทาง Kerry Express

เงื่อนไขและกติกาการสั่งซื้อ

1.) เมื่อท่านยืนยันการทำรายการสั่งซื้อแล้ว ท่านตกลงว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขและกติกาของทางร้าน โดยท่านต้องรับผิดชอบในการพิจารณาเงื่อนไขและกติกาในแต่ละครั้งที่ท่านยืนยันคำสั่งซื้อของท่าน
2.) ท่านต้องทำการชำระเงินภายใน 2 วันนับตั้งแต่ที่ท่านได้ยืนยันทำรายการสั่งซื้อ โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินและเลขที่อ้างอิงที่ถูกต้อง หากทางร้านไม่ได้รับชำระเงินผ่านทางธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น คำสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางร้านไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาสินค้าก่อนที่จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน
3.) รูปภาพและภาพสินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ใช้แสดงภาพเพื่อช่วยให้ท่านทราบถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ขนาด, มิติ และสีของสินค้าที่แท้จริงอาจมีความแตกต่าง
4.) ทางร้านขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่สินค้านั้นๆ ไม่มีอยู่ ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดหาสินค้าในคำสั่งซื้อของท่านได้ ทางร้านจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลล์

TEC Inter Group Co., LTD จำหน่าย pvc สูญญากาศติดกระจก สติ๊กเกอร์สูญญากาศติด พรบ รถยนต์ โฟมยางกันกระแทก อะไหล่และอุปกรณ์งานฝีมือ เชือกห้อยโทรศัพท์ สายคล้องคอ เทปตีนตุ๊กแก ยางกันลื่นและของตกแต่งบ้าน สินค้าเบล็ดเตล็ดทั่วไป. All Rights Reserved.
ภาพในเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องโดย TEC Inter Group ห้ามผู้ใดที่มิใช่ตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องของ TEC Inter Group นำไปใช้โดยมิได้แจ้งให้ทราบ ถ้าพบจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด